dr inż. Justyna Topolska

Kontakt:
budynek A-0, pok. 130a
tel. 12 617 4543
e-mail: topolska[.]agh.edu.pl

Publikacje:

Problematyka naukowa

 • Dyscypliny naukowe: geochemia, mineralogia, ochrona środowiska

 • Krystalochemia apatytów ołowiowych: synteza, charakterystyka mineralogiczna, określenie zakresu trwałości termodynamicznej, mechanizm, zakres i rola anionowych podstawień izomorficznych arsenianów i wanadanów za fosforany w apatytach-Pb,  aplikacje w procedurach stosowanych w ochronie środowiska.

 • Metody in-situ immobilizacji skażeń Pb w glebach i ściekach przy użyciu fosforanów: mechanizmy reakcji, rola epitaksji w krystalizacji piromorfitu, wpływ obecności As, zastosowanie nawozów rolniczych, rola mikroorganizmów i produktów ich metabolizmu.

 • Mechanizmy interakcji bakterii z minerałami.

Curriculum Vitae​

Stopnie i tytuły naukowe

 • 2007 – mgr inż. – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH (mineralogia i geochemia stosowana)

Stanowiska

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

 • Doktorant, 2007-aktualnie
 • Asystent, 2011-aktualnie

Wyróżnienia i nagrody

 • 2011 – Stypendium Fundacji Nauki Polskiej w programie “START”
 • 2010 – Stypendium naukowe Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa
 • 2010 – Stypendium Fundacji Fulbright’a w programie Junior Advanced Research Grant
 • 2009 – Stypendium Fundacji VNG-Verbundnetz Gas AG
 • 2008 – Wyróżnienie Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w konkursie “Diamenty AGH” w kategorii prac teoretycznych
 • 2007 – Wyróżnienie w konkursie o Honorową Szpadę SITPNiG, za bardzo dobre wyniki w nauce i ukończenie studiów z II lokatą na Wydziale GGiOŚ AGH
 • 2007 – Wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Mieneralogicznego w konkursie na najlepszą pracę magisterska w dziedzinie nauk mineralogicznych w roku 2007
 • 2007 – Stypendium Małopolskiej Fundacji Stypendialnej “Sapere Auso” za szczególne osiągnięcia na rzecz ochrony środowiska
 • 2006 – Stypendium Małopolskiej Fundacji Stypendialnej “Sapere Auso” za szczególne osiągnięcia na rzecz ochrony środowiska

Wyjazdy zagraniczne, stypendia, staże

 • sierpień 2010 – luty 2011 – Sześciomiesięczny staż naukowy na Wydziale Nauk Geologicznych Uniwersytetu Notre Dame, USA – badania geomikrobiologiczne do doktoratu
 • wrzesień – grudzień 2009 – Staż naukowy w laboratorium mikrobiologicznym oraz laboratorium ICP-MS na TU-Bergakademie we Freibergu, Niemcy – badania geomikrobiologiczne do doktoratu
 • 2-6 marca, 2009 – “Non-destructive analysis of gemstones and other geo-materials”, Institute of Mineralogy and Crystallography, Vienna University, Austria -szkolenie w zakresie interdyscyplinarnych metod analitycznych ciała stałego stosowanych w mineralogii i gemmologii
 • 10-11 września, 2008 – “Powder Diffraction Rietveld Refinement Methods Workshop”, Szklarska Poręba, Polska- kurs komputerowej interpretacji danych dyfrakcyjnych uzyskanych synchrotronowo dla układania struktur minerałów
 • 11-22 sierpnia, 2008 – “Atomic Force Microscopy Workshop”, Miami University, Oxford OH, USA- szkolenie z zakresu zastosowania mikroskopu sił atomowych w mineralogii eksperymentalnej
 • 21-23 stycznia, 2008 – “School on Synchrotron X-ray and IR Methods Focusing on Environmental Sciences”, Center for Advanced Technological and Environmental Training, ANKA Karlsruhe, Niemcy- szkolenie w zakresie zastosowania synchrotronowych metod analitycznych w mineralogii środowiska
 • marzec, 2006 – miesięczne szkolenie laboratoryjne w Miami University, Oxford OH, USA w zakresie procedur analitycznych i instrumentalnych

Organizacje naukowe

 • Polskie Towarzystwo Mineralogiczne
 • Mineralogical Society of Austria
 • Polish Synchrotron Radiation Society

Granty

 • Główny wykonawca w projekcie badawczym finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (20011-2012), temat: „Remobilizacja ołowiu w środowisku pod wpływem kwasu glukozowego w wyniku rozpuszczania piromorfitu Pb5(PO4)3Cl przez bakterie Pseudomonas putida” grant promotorski MNiSW nr N N307 771540.

 • Wykonawca w projekcie badawczym finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2008-2011), temat: „Remobilizacja Pb w środowisku w wyniku rozpuszczania piromorfitu Pb5(PO4)3Cl w obecności bakterii”, grant MNiSW nr N N307 101535.

 • Wykonawca w projekcie badawczym finansowany przez MEiN (2005-2008), wykonawca, temat: „Krystalochemia podstawień anionowych i ich wpływ na własności izostrukturalnych minerałów z szeregu piromorfit-mimetyt-wanadynit” grant KBN nr 2 P04D 01329

Dydaktyka

 • Chemia – I rok studiów inżynierskich (WGGiOŚ)
 • Mineralogia – II rok studiów inżynierskich (WGGiOŚ)