Laboratorium analiz biogeochemicznych

Laboratorium pracuje zgodnie z wymogami systemu zapewnienia jakości GMP. Korzysta wyłącznie z atestowanych odczynników i mianowanych roztworów w terminie ważności oraz firmowych zgodnych z wymogami norm DIN i USA metod analitycznych opartych na atestowanych zestawach odczynników (np. Merck Spectroquant). Te ostatnie wykonywane są przy pomocy spektrofotometru Merck Nova 60 z mikroprocesorowo sterowanym reaktorem termicznym. Pomiary masy wykonywane są na legalizowanej przez Urząd Miar wadze analitycznej Sartorius, a pomiary elektrochemiczne i mętności w oparciu o wzorce pochodzące z w/w instytucji. Z Laboratorium współpracuje również pod systemem zapewnienia jakości spektrofotometr absorpcji atomowej (sala 030a) wyposażony w system generacji wodorków umożliwiający bezpośrednie oznaczanie mikroilości As i Hg odpowiednio od 0,5 i 0,1 mikrogramów/dm3 oraz w trybie normalnym ok. 30 innych pierwiastków.

Laboratorium specjalizuje się w wykonywaniu analiz ilościowych wód, ścieków, gleb, gruntów, minerałów i skał, roślin oraz różnych badań normatywnych. Dotyczy to w szczególności kompleksowych badań odpadów, badań agresywności wód i gruntów, zawartości węgla organicznego i nieorganicznego oraz identyfikacji wszelkich nieorganicznych związków niebezpiecznych dla środowiska przyrodniczego. Wykonywane są ilościowe analizy pełne, wskaźnikowe i pierwiastków śladowych. Na rzecz firm farmaceutycznych mogą być wykonywane badania w zakresie akceptowanym przez GIF –, zarówno zgodne z wymogami farmakopei jak i kontrolne oznaczenia rtęci w surowicach i szczepionkach produkowanych przez BIOMED S.A.

Laboratorium posiada zezwolenie na wytwarzanie leków nadane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego nr: GIF-IW-4001/69/06/4001/26/04, co oznacza uprawnienie do monitoringu składu surowic i szczepionek na rzecz BIOMED S.A. w oparciu o własną metodykę.

Dane kontaktowe: dr inż. Agnieszka Klimek

Wyposażenie laboratorium:

  • Spektrofotometr absorpcji atomowej Thermo Scientific ICE 3500 oraz przystawka do generacji wodorków i zimnych par rtęci VP 100 z piecem elektrycznym EC100
  • Waga techniczna RADWAG WPE 300
  • System uzdatniania wody do prac laboratoryjnych HLP SMART
  • Płuczka ultradźwiękowa Polsonic Sonic-2