Laboratorium mineralogii eksperymentalnej

Laboratorium zajmuje się: 

 • badaniami nad kinetyką i mechanizmem rozpuszczania oraz krystalizacji minerałów,
 • syntezą i modyfikowaniem właściwości minerałów i substancji mineralnych,
 • syntezą wybranych minerałów i charakterystyką ich właściwości termodynamicznych,
 • separacją minerałów,
 • przygotowywaniem próbek do analiz składu chemicznego i fazowego.

Dane kontaktowe: prof. dr hab. inż. Maciej Manecki

Wyposażenie laboratorium:

 • Spektrofotometr UV-VIS Hitachi U-1800
 • Stanowisko badawcze – chemistat i kolumna reakcyjna
 • Zestaw do syntez mineralnych (pompa perystaltyczna, mieszadło, pH-metr, łaźnia wodna) wykonywanych w warunkach kontrolowanych (czas, pH, temperatura)
 • Spektrometr podczerwieni FTIR FTS 165
 • Spektrometr absorpcji atomowej (AAS) SavantAA GBC
 • Wagi analityczne i techniczne, pH-metry, konduktometry, elektrody jonoselektywne
 • Suszarki laboratoryjne, piece laboratoryjne, wirówki, wytrząsarki, łaźnie wodne, płuczki i dezintegratory ultradźwiękowe, mieszadła mechaniczne i magnetyczne, młynki kulowe