Laboratoria

Katedra dysponuje następującymi laboratoriami:

Dodatkowo, pracownicy Katedry są uprawnieni do wykonywania analiz w: