Prace Dyplomowe

Tematy prac inżynierskich oraz magisterskich na rok akademicki 2022/2023 można pobrać poniżej.

Osoby wyrażające chęć realizacji prac dyplomowych zgłoszonych przez  pracowników KMPiG proszone są – po uzgodnieniu z promotorem – o zgłoszenie tego faktu dr. Krzysztofowi Dudkowi
(e-mail: kadudek@agh.edu.pl).

W treści wiadomości należy umieścić imię i nazwisko, kierunek studiów, specjalność (dla studiów II stopnia), nazwisko promotora i tytuł pracy.