Dydaktyka

Katedra kształci na poziomie studiów I-go stopnia (inżynierskie) w zakresie chemii, mineralogii, petrografii, geochemii, a także metod badań minerałów i skał. Studenci macierzystego wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska mogą poszerzyć tę podstawową wiedzę w ramach studiów II-go stopnia (magisterskie uzupełniające) na następujących specjalnościach:

1. Mineralogia Stosowana na kierunku Geologia Stosowana

2. Mineralne Materiały Funkcjonalne na kierunku Inżynieria i Ochrona Środowiska

Uzupełnieniem procesu dydaktycznego są praktyki krajowe i zagraniczne (Słowacja, Azja Środkowa, Półwysep Kola, Spitsbergen, Syberia).