Specjalności

Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii prowadzi kształcenie na dwóch specjalnościach: Mineralogia Stosowana oraz Mineralne Materiały Funkcjonalne.