Laboratorium mikroskopii optycznej

Laboratorium przystosowane jest do badań mineralogicznych i petrograficznych przy wykorzystaniu preparatów mikroskopowych oraz zgładów. W zakresie badań mineralogicznych laboratorium umożliwia zarówno badanie właściwości optycznych minerałów i faz krystalicznych w świetle spolaryzowanym przechodzącym i odbitym oraz identyfikację i opis minerałów i faz krystalicznych. W zakresie badań petrograficznych możliwy jest opis struktur i tekstur, analiza ilościowa składu mineralnego oraz klasyfikacja skał. Dodatkowo wyposażenie laboratorium umożliwia badanie mikroskopowe kruszców.

Dane kontaktowe: dr inż. Mateusz Sęk

Wyposażenie laboratorium:

  • Cyfrowa Kamera DP-12 wraz z oprogramowaniem
  • Kamera SC180 wraz z oprogramowaniem
  • Mikroskop uniwersalny BX-51
  • Zestaw obiektywów U-Plan F: X5, X10, X20, X40
  • Zestaw obiektywów UM-Plan F (do światła odbitego): X5, X10, X20, X50
  • Oświetlacz typu gęsia szyja Olympus HIGHLIGHT 3100
  • Mikroskop stereoskopowy Olympus SZX-9 z dwoma obiektywami 0,5x i 2x
  • Skaner umożliwiający skany preparatów mikroskopowych (szlifów cienkich), także przy skrzyżowanych polaryzatorach- Nikon COOLSCAN 5000