dr inż. Agnieszka Klimek

Kontakt:
budynek A-0, pok. 332
tel. 12 617 52 23
e-mail: aklimek[.]agh.edu.pl

Publikacje:

Problematyka naukowa

  • Badania nad kontrolowaną syntezą preceramicznych siloksanowych kopolimerów blokowych (praca magisterska – WIMiC)
  • Smektyty jako prekursory mezoporowatych nanostruktur krzemionkowych typu PCH

Curriculum Vitae​

Stopnie i tytuły naukowe

  • 2011 – mgr inż. – Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (technologia chemiczna)
  • 2011 – studium przygotowania pedagogicznego

Stanowiska

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

  • Doktorant, 2011 -?
  • Asystent, 2011 -?
  • Adiunkt ?-aktualnie

Dydaktyka

Chemia – I rok studiów inżynierskich (WGGiOŚ)