dr hab. inż. Magdalena Dumańska-Słowik, prof. AGH

Kontakt:
budynek A-0, pok. 125
tel. 12 617 2380
e-mail:dumanska[.]agh.edu.pl

Publikacje:

Problematyka naukowa

 • Zagadnienia podstawowe z zakresu mineralogii, petrografii i geochemii skał magmowych, głównie granitoidów z rejonu Dolnego Śląska.

 • Szczegółowa charakterystyka mineralogiczna grupy mik jako wskaźników petrogenezy skał.

 • Problematyka gemmologiczna – badania podstawowe i identyfikacyjne kamieni szlachetnych i ozdobnych oraz kamieni organicznych.

Curriculum Vitae​

Stopnie i tytuły naukowe

 • 1999 – mgr inż. – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH (geologia złóż i geochemia)
 • 2004 – dr inż. – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH (mineralogia, petrografia, geochemia)
 • 2016 – dr hab. inż. – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH (Nauki o Ziemi)

Stanowiska

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

 • Asystent, 2004-?
 • Adiunkt, ?-2016
 • Profesor Uczelni, 2016-aktualnie

Organizacje naukowe

 • Polskie Towarzystwo Gemmologiczne, 1998-aktualnie

Granty

 • Geochemia mik utworów pegmatytowych rejonu Dolnego Śląska jako wskaźnik petrogenetyczny stopnia ewolucji medium pegmatytowego (kierownik), 2002-2003, KBN.

Dydaktyka

 • Mineralogia
 • Petrografia
 • Geologia, mineralogia, petrografia
 • Gemmologia
 • Praktyka gemmologiczna
 • Podstawy gemmologii. Testowanie wybranych kamieni szlachetnych i ozdobnych
 • Instrumentalne metody badawcze w gemmologii. Diagnostyka wybranych kamieni szlachetnych i ozdobnych
 • Badania diagnostyczne i wycena: I. Diamentów, II. Wybranych kamieni szlachetnych i ozdobnych, III. Kamieni organicznych