dr inż. Karolina Kośmińska

Kontakt:
budynek A-0, pok. 27
tel. 12 617 5324
e-mail: kkosm[.]agh.edu.pl

Publikacje:

Problematyka naukowa

 • Petrochronologia skał metamorficznych
 • Zastosowanie kombinacji metod termobarometrycznych i modelowania termodynamicznego do odtwarzania ścieżek ciśnienia i temperatury metamorfizmu
 • Ewolucja tektonometamorficzna Arktyki

Curriculum Vitae​

Stopnie i tytuły naukowe

 • 2013 – mgr inż. – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH (górnictwo i geologia)
 • 2018 – dr inż. – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH (petrologia)

Stanowiska

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

 • Doktorant, 2013-2018
 • Asystent, 2017-2019
 • Adiunkt, 2019-aktualnie

Wyjazdy zagraniczne, stypendia, staże

 • październik 2018 – wrzesień 2019 – post-doc na Wydziale Nauk o Ziemi, University of Iowa, USA
 • czerwiec 2018 – „Doskonalenie warsztatu mentorskiego” – szkolenie w ramach programu TopMinds
 • kwiecień 2017 – „Petrochronology: Methods and Applications” – szkolenie dotyczące aktualnego stanu wiedzy i aplikacji technik petrochronologicznych
 • sierpień 2016 – luty 2017 – stypendium na wydziale Nauk o Ziemi i Środowiska, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy NY, USA – opiekun stypendium prof. Frank Spear
 • listopad 2015 – „Geochemical Modelling of Igneous Processes in R Language” – szkolenie dotyczące zastosowania program GCDkit do analizy geochemicznej skał magmowych
 • czerwiec 2015 – „PETROCHRO2015: Compositional micro-mapping using XMapTool” – szkolenie dotyczące obsługi programu XMapTools
 • kwiecień 2014 – grudzień 2015 – „Negotiations for researchers”, „Autoprezentacja i sztuka wystąpień publicznych”, „Research Team Management Training Course” – szkolenie w ramach projektu SKILLS, Fundacja Nauki Polskiej
 • styczeń 2013 – czerwiec 2013 – studia w ramach program LLP Erasmus na Uniwersytecie w Uppsali, Szwecja

Wyróżnienia i nagrody

 • 2018 – Nagroda za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie nauk mineralogicznych przyznana przez Polskie Towarzystwo Mineralogiczne
 • 2018 – Mentor w programie TopMinds 2018
 • 2016 – Stypendium polsko-amerykańskiej Fundacji Fulbrighta „Fulbright Junior Advanced Research Award”
 • 2016 – Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla doktorantów za wybitne osiągnięcia naukowe
 • 2015 – Nagroda za najlepszy poster prezentowany podczas konferencji 22nd Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland, Sandomierz
 • 2015 – Travel Grant przeznaczony na udział w konferencji GSA 2015 dla studentów spoza Ameryki Północnej przyznany przez Geological Society of America
 • 2014 – Young Scientist’s Travel Award przeznaczony na udział w konferencji EGU 2015 przyznany przez European Geosciences Union
 • 2014 – Nagroda za najlepszą prezentację przedstawioną podczas konferencji International Conference of Young Geologist Herlany, Międzybrodzie Żywieckie
 • 2012 – Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów za wybitne osiągnięcia naukowe

Organizacje naukowe

 • Zarząd Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego 2015-
 • Redakcja Biuletynu Polarnego 2014-
 • Geological Society of America
 • Polskie Towarzystwo Mineralogiczne
 • European Geosciences Union

Granty

 • Ewolucja mezo-neoproterozoicznych skał metamorficznych Kaledońskiego podłoża krystalicznego SW Svalbardu. Preludium, Narodowe Centrum Nauki, 2014-2017 – kierownik projektu
 • Mapping and petrology of high-grade metamorphic rocks of Prins Karls Forland (RiS ID: 6571). AFG (Arctic Field Grant), Research Council of Norway, 2014 – kierownik projektu
 • Application of the „Thermoba-Raman-try” technique to various middle and high grade rocks: a case study in the Caledonides of western Svalbard. Fulbright Junior Advanced Research Award, 2016-2017 – kierownik projektu
 • The timing of Iapetus opening and its implications for understanding the break-up of Rodinia and evolution of Baltica, Opus, Narodowe Centrum Nauki, 2020-2022 – główny wykonawca, PI dr hab. inż. Jarosław Majka (AGH).
 • Ku zrozumieniu neoproterozoicznej tektoniki w Arktyce – czy południowo-zachodni Svalbard i terran Pearya tworzyly kiedyś jedną całość? Opus, Narodowe Centrum Nauki, 2016-2019 – główny wykonawca, PI dr hab. inż. Jarosław Majka (AGH).
 • Subdukcja kaledońska wzdłuż brzegu baltoskandyjskiego (CALSUB). Sonata Bis, Narodowe Centrum Nauki, 2016-2020 – wykonawca, PI dr hab. inż. Jarosław Majka (AGH).
 • Displacement history of the Pearya terrane, Ellesmere Island – evaluating a strike-slip origin for the Canadian Arctic margin. US NSF – National Science Foundation, 2017-2020 – wykonawca, post-doc, PIs: prof. Jane Gilotti, prof. William McClelland (Iowa University), dr Justin Strauss (Dartmouth College).
 • Circum-Arctic Structural Events. BGR, Institute for Geosciences and Natural Resources – 2015-2017, wykonawca, PI dr Karsten Piepjohn (BGR)
 • Geological mapping programme for Svalbard (RiS ID: 2403). Research Council of Norway, 2013-2014 – wykonawca, PI dr Winfried Dallmann (Norwegian Polar Institute).
 • NOA-Svalbard – Neoproterozoic orogeny in southern and central Svalbard. Swedish Polar Research Sekretariat, 2011-2012 – wykonawca, PI dr Henning Lorenz (Uppsala University).

Dydaktyka

 • Mineralogia i petrografia – II rok studiów inżynierskich
 • Petrografia – II rok studiów inżynierskich
 • Geochemia – III rok studiów inżynierskich
 • Applied mineralogy and geochemistry – IV rok studiów inżynierskich (ścieżka KMPiG- KGZiG)
 • Petrologia – I rok studiów magisterskich (specjalność Mineralogia stosowana)
 • Nowoczesne techniki mikroanalizy – I rok studiów magisterskich (specjalność Mineralogia stosowana)
 • Advanced Petrology and Geochemistry – II rok studiów magisterskich (specjalność Mineralogia stosowana)
 • Geochemia izotopów i geochronologia – II rok studiów magisterskich (specjalność Mineralogia stosowana)