dr hab. inż. Bożena Gołębiowska, prof. AGH

Kontakt:
budynek A-0, pok. 27
tel. 12 617 5301
e-mail: goleb[.]agh.edu.pl

Publikacje:

Problematyka naukowa

 • Charakterystyka strefy hipergenicznej w Rędzianch w Rudawach Janowckich –  studium rozproszonej mineralizacji pierwotnej (siarczki, siarkosole) w dolomitach oraz powstającej kosztem jej utlenienia mineralizacji wtórnej (arseniany, wanadany, fosforany).

 • Problematyka wystąpienia cyny w postaci kasyterytu. Odtworzenie warunków krystalizacji faz pierwotnych i wtórnych.

 • Problematyka rzadkich minerałów bloku sowiogórskiego, pegmatytu w Szklarach oraz REE mineralizacji z okolic Szklarskiej Poręby.

Curriculum Vitae​

Stopnie i tytuły naukowe

 • 1996 – mgr inż. – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH (mineralogia stosowana)
 • 2004 – dr inż. – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH (mineralogia, petrografia, geochemia)
 • 2016 – dr hab. inż. – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH (Nauki o Ziemi)

Stanowiska

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

 • Asystent, 1996-2004
 • Adiunkt, 2004-aktualnie

Wyróżnienia i nagrody

 • 2015 – zespołowa III stopnia Nagroda Rektora AGH za osiągnięcia dydaktyczne
 • 2013 – zespołowa III stopnia Nagroda Rektora AGH za osiągnięcia naukowe
 • 2004 – indywidualna II stopnia Nagroda Rektora AGH za osiągnięcia naukowe
 • 2002 i 2003 – Stypendium dla młodych pracowników nauki przyznane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej
 • 1998 – Zespołowa nagroda Rektora AGH III stopnia za działalność naukową

Granty

 • Stan strukturalny turmalinów w zakresie uporządkowania struktur w świetle badań rentgenowskich i spektroskopowych oraz statystycznej analizy danych krystalochemicznych (wykonawca oznaczeń komórek elementarnych; kierownik projektu: dr inż. Adam Pieczka). 1995-1998, KBN (nr 6 P04D 015 08)

 • Studium krystalochemiczno-strukturalne rzadkich faz mineralnych (arseniany, wanadany, fosforany, krzemiany i inne) z terenu Sudetów (główny wykonawca; kierownik projektu: dr inż. Adam Pieczka). 1999-2002, KBN (nr 6 P04D 037 16). 

 • Perspektywy występowania ekonomicznych koncentracji kasyterytu i towarzyszacej mu mineralizacji polimetalicznej w rejonie Rędzin, Rudawy Janowickie (Dolny Śląsk) (wykonawca 1; kierownik projektu: dr inż. Adam Pieczka). 2003-2006, KBN (nr 5 T12B 043 24).

 • Perspektywy odkrycia nowych nieznanych nauce minerałów w złożu marmurów dolomitycznych w Rędzinach (Rudawy Janowickie)”, 2007-2010. Grant KBN nr N307 027 32/0944, główny wykonawca, kierownik projektu dr hab. Jan Parafiniuk (Uniwersytet Warszawski)

 • Warunki powstania i ewolucja składu mineralnego polimetalicznego złoża Miedzianka-Ciechanowice (Rudawy Janowickie, Polska)”, 2008-2010. Grant KBN N N307 065934, główny wykonawca, kierownik projektu dr Rafał Siuda, (Uniwersytet Warszawski)

 •  Nowe i rzadkie fazy mineralne w pegmatycie granitowym z masywu serpentynitowego Szklar”, w trakcie realizacji od 2016 r. Projekt badawczy OPUS, wykonawca, kierownik projektu: dr hab. inż. Adam Pieczka (AGH)

 • Pegmatyty Piławy Górnej, blok sowiogórski, jako modelowy, unikatowy w skali świata przykład mieszanego system pegmatytowego NYF+LCT o zaawansowanej frakcjonacji geochemicznej pierwiastków rzadkich”, w trakcie realizacji od 2016 r. projekt badawczy OPUS, wykonawca, kierownik projektu: dr hab. inż. Adam Pieczka (AGH)

Dydaktyka

 • Mineralogia
 • Mineralogia zaawansowana
 • Mineralogia i petrografia
 • Geochemia paragenez mineralnych
 • Metody badań minerałów i skał
 • Ćwiczenia terenowe z mineralogii i petrografii