Sukces Pracowników Katedry

Narodowe Centrum Nauki

W projektach zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki, których wyniki ogłoszono w dniu 16 listopada 2015 roku finansowanie otrzymali pracownicy Katedry Mineralogii, Petrografii i Geochemii:
dr hab. inż. Adam Pieczka, prof. AGH Nowe i rzadkie fazy mineralne w pegmatycie granitowym z masywu serpentynitowego Szklar OPUS-9
dr hab. inż. Jarosław Majka Ku zrozumieniu neoproterozoicznej tektoniki w Arktyce - czy południowo-zachodni Svalbard i terran Pearya tworzyły kiedyś jedną całość? OPUS-9
mgr inż. Adam Włodek Charakterystyka zmienności chemicznej oraz fazowej minerałów fosforanowych w pegmatytach Gór Sowich na tle procesów pegmatytotwórczych oraz warunków metamorfizmu jednostki sowiogórskiej PRELUDIUM-9
Serdecznie gratulujemy!