Nowe granty Narodowego Centrum Nauki

Katedra wzbogaciła się o kolejne granty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki. Gratulujemy!
SONATA
Karolina Kośmińska – Kwarc w metamorficznych skałach (ultra-) wysokociśnieniowych: powszechny minerał o niewystarczająco poznanym potencjale.
OPUS
Jarosław Majka – Proces zamknięcia oceanu Alpejskiej Tetydy zapisany w Pienińskim Pasie Skałkowym Zachodnich Karpat.
Jakub Matusik – Nanorurkowe materiały na bazie minerałów z podgrupy kaolinitu do fotodegradacji wybranych mykotoksyn w środowisku wodnym.
POLONEZ BIS
Alessia Borghini – Głęboki obieg składników lotnych podczas subdukcji skorupy kontynentalnej i interakcji skorupa-płaszcz (mentor – Jarosław Majka).