Kadra KMPiG

Pracownicy badawczo-dydaktyczni

dr hab. inż.
Grzegorz Rzepa
profesor AGH (Kierownik Katedry)

prof. dr hab. inż.
Tomasz Bajda
profesor

prof. dr hab. inż.
Maciej Manecki
profesor

prof. dr hab. inż.
Jakub Matusik
profesor

prof. dr hab. inż.
Adam Pieczka
profesor

dr hab. inż.
Magdalena Dumańska-Słowik
profesor AGH

dr hab. inż.
Bożena Gołębiowska
profesor AGH

dr inż.
Jerzy Czerny
adiunkt

dr
Krzysztof Dudek
adiunkt

dr inż.
Elżbieta Hycnar
adiunkt

dr inż.
Agnieszka Klimek
adiunkt

dr inż.
Karolina Kośmińska
adiunkt

dr inż.
Mariola Marszałek
adiunkt

dr inż.
Justyna Topolska
adiunkt

dr inż.
Sylwia Zelek-Pogudz
adiunkt

Pracownicy badawczy

Zatrudnieni z subwencji

dr hab. inż.
Jarosław Majka
profesor AGH

dr hab.
Simon Cuthbert
profesor AGH

dr inż.
Katarzyna Walczak

adiunkt

dr inż.
Adam Włodek

adiunkt

dr inż.
Monika Wójcik-Bania

adiunkt


Zatrudnieni w projektach

dr
Alessia Borghini
adiunkt
dr
Tomáš Potočný
adiunkt

Pracownicy techniczni

Maciej Bobulski
starszy referent techniczny

dr inż.
Mateusz Sęk

starszy referent techniczny

Pracownicy emerytowani

prof. dr hab.
Krzysztof Bahranowski

inż.
Krystyna Dudek

prof. dr hab.
Wiesław Heflik

Zofia Klimek

prof. dr hab.
Zenon Kłapyta

inż.
Stanisław Konopacki

prof. dr hab. inż.
Barbara Kwiecińska

prof. dr hab. inż.
Andrzej Manecki

dr inż.
Marek Muszyński

dr hab. inż.
Lucyna Natkaniec-Nowak

prof. dr hab. inż.
Maciej Pawlikowski

dr
Maria Ptasińska

prof. dr hab. inż.
Tadeusz Ratajczak

dr inż.
Marzenna Schejbal-Chwastek

mgr
Marek Sikora

dr inż.
Andrzej Skowroński

Jan Świgost

dr
Tadeusz Szydłak

dr
Jan Tarkowski

Doktoranci

mgr
Riccardo Callegari

mgr
Isabel Carter

mgr inż.
Klaudia Dziewiątka

mgr inż.
Justyna Hałabuza

mgr inż.
Renata Jarosz

mgr inż.
Anna Jędras

mgr inż.
Lidia Marcińska-Mazur

mgr inż.
Karolina Mil

mgr inż.
Maria Młynarska

mgr inż.
Mateusz Skalny

mgr inż.
Maciej Sobczyk

mgr inż.
Agnieszka Solińska

mgr inż.
Julia Sordyl

mgr inż.
Kacper Staszel
mgr inż.
Ewa Stępień

mgr inż.
Diana Twardak

mgr inż.
Edyta Waluś

mgr
Ludwik de Doliwa Zieliński