Publikacje

Pracownicy Katedry są autorami około 30 podręczników i 60 skryptów. Działalność edytorska została zapoczątkowana w 1933 roku wydaniem pierwszego skryptu przez profesora Andrzeja Bolewskiego.

W ciągu ostatnich 10 lat pracownicy i doktoranci  Katedry opublikowali około 400 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych i zaprezentowali blisko 400 referatów i posterów na konferencjach w kraju i za granicą. Szczegółowy wykaz publikacji znajduje się w Bazie danych o autorach i publikacjach aktualizowanej przez Bibliotekę Główną AGH.

Spis publikacji pracowników KMPiG: