Laboratorium gemmologiczne

Laboratorium przystosowane jest do wstępnych badań gemmologicznych (identyfikacja kamieni szlachetnych i ozdobnych stosowanych w jubilerstwie) w oparciu o ich cechy optyczne, wartość gęstości, typ inkluzji stałych i fluidalnych, luminescencję oraz zdolności przewodnictwa cieplnego.

Dane kontaktowe:
dr hab. inż. Magdalena Dumańska-Słowik, prof. AGH

Wykaz aparatury służącej do badań kamieni szlachetnych oraz syntetycznych

• mikroskop imersyjny SYN GSZ/2T-SYNTEST G ImmersionScope, trinocular CARL ZEISS JENA Stereo-ZOOM-optical system GSZ/2T
• lupa binokularna
• lupa gemmologiczna 10 x triplet o średnicy 18 mm
Przyrządy te służą do:
– identyfikacja inkluzji (ilość, typ, charakter mineralny, wpływ na przezroczy¬stość i czystość kamienia itp.);
– obecność płaszczyzn łupliwości, powierzchni przełamu i innych defektów mechanicznych (rysy, pęknięcia, użylenia itp.) – tym samym określenie odporności kamienia na obróbkę mechaniczną, termiczną itp.;
– możliwość rozróżnienia kamieni naturalnych od ich analogów i imitacji (smugi, strefy wzrostu, inkluzje gazowe itp.);
– identyfikacja kamieni sztucznie barwionych (np. w wyniku nagrzewania, trawienia chemicznego, bombardowania cząstkami a lub y itp.);
– identyfikacja kamieni łączonych (obecność powierzchni spojeń; obcych faz mineralnych czy też materiałów syntetycznych).
• refraktometr
– oznaczanie współczynnika załamania światła (w przedziale 1.3 – 1.8);
– oznaczanie dwójłomności;
– oznaczanie charakteru optycznego (kamienie izo- i anizotropowe).
• polaryskop
– oznaczanie pleochroizmu (tj. natężenia i barw tego efektu);
– oznaczanie charakteru optycznego (kamienie izo- i anizotropowe);
– wyznaczanie ilości i kierunku osi optycznych.
• dychroskop (dla kamieni anizotropowych)
– oznaczanie pleochroizmu.
• lampa UV
– określenie luminescencji;
– identyfikacja kamieni sztucznie barwionych (np. w wyniku trawienia che-
micznego).
• duotester
– wykorzystanie przewodności elektrycznej – głównie do odróżnienia diamentów naturalnych od ich analogów (np. cyrkonii, moissanitu itp.), oraz oznaczanie współczynnika odbicia światła.
• mikrotwardościomierz – pomiar mikrotwardości
• proporcjoskop – do oceny poprawności nałożonego na kamień szlifu brylantowego (wg zadanych standardów)
• spektrometr UV-VIS-NIR wraz z biblioteką widm kamieni szlachetnych i syntetycznych
– do rejestracji i obróbki widm UV-VIS-NIR dla monokryształów w celu identyfikacji ew. chromoforów oraz pomocniczo w rozpoznaniu samych kamieni zarówno naturalnych jak i syntetycznych