Tematy projektów inżynierskich i prac magisterskich w roku akademickim 2022/2023

Osoby wyrażające chęć realizacji prac dyplomowych zgłoszonych przez  pracowników KMPiG proszone są – po uzgodnieniu z promotorem – o zgłoszenie tego faktu dr. Krzysztofowi Dudkowi

(e-mail: kadudek@agh.edu.pl).


W treści wiadomości należy umieścić imię i nazwisko, kierunek studiów, specjalność (dla studiów II stopnia), nazwisko promotora i tytuł pracy.


Aktualne tematy projektów inżynierskich i prac magisterskich są dostępne w zakładce „Prace dyplomowe”.