Laboratoria

Katedra dysponuje następującymi laboratoriami: Dodatkowo, pracownicy Katedry są uprawnieni do wykonywania analiz w: