KMPiG

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

dr inż. Justyna Topolska

E-mail Print PDF

JustynaF

 

Asystent

 

Kontakt:

pokój 24, tel. (12) 617 5233

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 

CV

Publikacje

Dydaktyka


Problematyka naukowa

 • Dyscypliny naukowe: geochemia, mineralogia, ochrona środowiska

 • Krystalochemia apatytów ołowiowych: synteza, charakterystyka mineralogiczna, określenie zakresu trwałości termodynamicznej, mechanizm, zakres i rola anionowych podstawień izomorficznych arsenianów i wanadanów za fosforany w apatytach-Pb,  aplikacje w procedurach stosowanych w ochronie środowiska.

 • Metody in-situ immobilizacji skażeń Pb w glebach i ściekach przy użyciu fosforanów: mechanizmy reakcji, rola epitaksji w krystalizacji piromorfitu, wpływ obecności As, zastosowanie nawozów rolniczych, rola mikroorganizmów i produktów ich metabolizmu.

 • Mechanizmy interakcji bakterii z minerałami.


Curriculum Vitae


Stopnie i tytuły naukowe

 • 2007 - mgr inż. - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH (mineralogia i geochemia stosowana)

Stanowiska

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

 • Doktorant, 2007-aktualnie
 • Asystent, 2011-aktualnie

Wyróżnienia i nagrody
 • 2011 - Stypendium Fundacji Nauki Polskiej w programie “START”
 • 2010 - Stypendium naukowe Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa
 • 2010 - Stypendium Fundacji Fulbright’a w programie Junior Advanced Research Grant
 • 2009 - Stypendium Fundacji VNG-Verbundnetz Gas AG
 • 2008 - Wyróżnienie Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w konkursie “Diamenty AGH” w kategorii prac teoretycznych
 • 2007 - Wyróżnienie w konkursie o Honorową Szpadę SITPNiG, za bardzo dobre wyniki w nauce i ukończenie studiów z II lokatą na Wydziale GGiOŚ AGH
 • 2007 - Wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Mieneralogicznego w konkursie na najlepszą pracę magisterska w dziedzinie nauk mineralogicznych w roku 2007
 • 2007 - Stypendium Małopolskiej Fundacji Stypendialnej “Sapere Auso” za szczególne osiągnięcia na rzecz ochrony środowiska
 • 2006 - Stypendium Małopolskiej Fundacji Stypendialnej “Sapere Auso” za szczególne osiągnięcia na rzecz ochrony środowiska

Wyjazdy zagraniczne, stypendia, staże

 • sierpień 2010 – luty 2011 - Sześciomiesięczny staż naukowy na Wydziale Nauk Geologicznych Uniwersytetu Notre Dame, USA - badania geomikrobiologiczne do doktoratu
 • wrzesień - grudzień 2009 - Staż naukowy w laboratorium mikrobiologicznym oraz laboratorium ICP-MS na TU-Bergakademie we Freibergu, Niemcy – badania geomikrobiologiczne do doktoratu
 • 2-6 marca, 2009 – “Non-destructive analysis of gemstones and other geo-materials”, Institute of Mineralogy and Crystallography, Vienna University, Austria -szkolenie w zakresie interdyscyplinarnych metod analitycznych ciała stałego stosowanych w mineralogii i gemmologii
 • 10-11 września, 2008 – “Powder Diffraction Rietveld Refinement Methods Workshop”, Szklarska Poręba, Polska- kurs komputerowej interpretacji danych dyfrakcyjnych uzyskanych synchrotronowo dla układania struktur minerałów
 • 11-22 sierpnia, 2008 – “Atomic Force Microscopy Workshop”, Miami University, Oxford OH, USA- szkolenie z zakresu zastosowania mikroskopu sił atomowych w mineralogii eksperymentalnej
 • 21-23 stycznia, 2008 – “School on Synchrotron X-ray and IR Methods Focusing on Environmental Sciences”, Center for Advanced Technological and Environmental Training, ANKA Karlsruhe, Niemcy- szkolenie w zakresie zastosowania synchrotronowych metod analitycznych w mineralogii środowiska
 • marzec, 2006 – miesięczne szkolenie laboratoryjne w Miami University, Oxford OH, USA w zakresie procedur analitycznych i instrumentalnych

Organizacje naukowe

 • Polskie Towarzystwo Mineralogiczne
 • Mineralogical Society of Austria
 • Polish Synchrotron Radiation Society

Granty

 • Główny wykonawca w projekcie badawczym finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (20011-2012), temat: „Remobilizacja ołowiu w środowisku pod wpływem kwasu glukozowego w wyniku rozpuszczania piromorfitu Pb5(PO4)3Cl przez bakterie Pseudomonas putida” grant promotorski MNiSW nr N N307 771540.

 • Wykonawca w projekcie badawczym finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2008-2011), temat: "Remobilizacja Pb w środowisku w wyniku rozpuszczania piromorfitu Pb5(PO4)3Cl w obecności bakterii", grant MNiSW nr N N307 101535.

 • Wykonawca w projekcie badawczym finansowany przez MEiN (2005-2008), wykonawca, temat: „Krystalochemia podstawień anionowych i ich wpływ na własności izostrukturalnych minerałów z szeregu piromorfit-mimetyt-wanadynit” grant KBN nr 2 P04D 01329


 Publikacje


 icon_pub_bg_agh

Dydaktyka


Prowadzone zajęcia
 • Chemia - I rok studiów inżynierskich (WGGiOŚ)
 • Mineralogia - II rok studiów inżynierskich (WGGiOŚ)

 

Language version

ver_pol

ver_eng

Facebook

face_logo

MBA group

MBA_logo

Orogen Dynamics Team

ODT_logo

Projekt TANGO 2 (NCBiR)

Water_clean

Szukaj