Print

     Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii ma za sobą 100 lat działalności naukowej i dydaktycznej. Początkowo funkcjonowała jako Katedra Mineralogii i Petrografii. Została ona utworzona w 1919 roku z inicjatywy prof. Józefa Morozewicza. Znajdowała się w strukturze Wydziału Górniczego (pozostawała w niej do 1951 roku) powstałej wówczas Akademii Górniczej. Jest najstarszą katedrą tej Uczelni.

 

AGH - stare 1    

AGH - stare 2


    Katedra stanowi jeden z największych i lepiej wyposażonych ośrodków mineralogiczno-petrograficznych w polskim szkolnictwie wyższym. Stara się rozwijać tradycje AGH-owskiego kierunku badań mineralogicznych, scalając trzy przenikające się tematycznie obszary badawcze: mineralogię, petrografię i problematykę surowców mineralnych. Twórcami tej koncepcji byli profesorowie Andrzej Bolewski, Julian Tokarski i Mieczysław Budkiewicz. Z czasem została ona uzupełniona o zagadnienia geochemiczne i ochrony środowiska.

 

Sala 22     Sala 29

 

    Po II Wojnie Światowej Katedra Mineralogii i Petrografii stała się znaczącym, a w niektórych obszarach zagadnień, zwłaszcza mineralogicznych, wiodącym w kraju ośrodkiem naukowym i dydaktycznym. Została wyposażona w nowoczesną, jak na owe czasy aparaturę badawczą. Umożliwiło to podejmowanie badań ważnych dla polskiej mineralogii czy problematyki surowcowej. Rozpoczęto też akcję wydawniczą obejmującą skrypty i podręczniki akademickie. Zainicjowano edycję czasopism naukowych. Rozpoczęto też systematyczne kształcenie podyplomowe w zakresie metod badań minerałów, skał i surowców mineralnych.

 


    W latach 1919 - 1969 kierownikami Katedry byli:


 

    Rok 1969 przyniósł reorganizację Uczelni ze struktur katedralno-zakładowych w instytutowe. Katedra stała się wówczas Zakładem Mineralogii i Geochemii. W latach 1969 - 1992 istniał Zakład Mineralogii i Geochemii. Powstał też odrębny Zakład Petrografii. Obydwa wchodziły pierwotnie w strukturę Instytutu Mineralogii i Złóż Surowców Mineralnych, a później Instytutu Geologii i Surowców Mineralnych. Kierownikami Zakładów byli prof. Witold Żabiński i prof. Wiesław Heflik.

 

     Na przełomie lat 1992/93 wrócono w Uczelni do dawnego schematu organizacyjnego: katedralno-zakładowego. Od 1992 roku Zakład znajdował się w strukturze Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład kontynuował tradycje dawnej Katedry Mineralogii i Petrografii W  latach 1992-2002 Zakładem kierował prof. Andrzej Manecki, a od roku 2002 do roku 2011 jego kierownikiem był prof. Tadeusz Ratajczak. Restrukturyzacja Wydziału w 2005 roku nie przyniosła zmian w nazwie Zakładu i jego składzie osobowym. W 2007 roku wskutek restrukturyzacji Wydziału, polegającej na dostosowaniu składów personalnych do wymogów statutowych, wszystkie zakłady zmieniły nazwę na katedry. W ten sposób Zakład Mineralogii, Petrografii i Geochemii stał się Katedrą Mineralogii, Petrografii i Geochemii. W latach 2011-2012 jej kierownikiem był prof. Krzysztof Bahranowski. W latach 2012-2020 kierownikiem był prof. Tomasz Bajda. Od 1 listopada 2020 roku Katedrą kieruje dr hab. Grzegorz Rzepa.

 

   W 2007 roku wskutek restrukturyzacji Wydziału, polegającej na dostosowaniu składów personalnych do wymogów statutowych, wszystkie zakłady zmieniły nazwę na katedry. W ten sposób Zakład Mineralogii, Petrografii i Geochemii stał się Katedrą Mineralogii, Petrografii i Geochemii.

 

Korytarz     Korytarz 2

 

    Kadra Katedry obejmuje 3 profesorów, 6 profesorów uczelni, 18 adiunktów, 4 asystentów, 6 pracowników technicznych i 6 profesorów emerytowanych. Prace doktorskie realizuje 29 doktorantów.